Den stora stickningen.jpg

"Den stora stickningen"

"Den stora stickningen" är Innocents projekt för att tillsammans med Röda korset samla in pengar till deras besöksverksamhet för äldre. De små stickade mössorna som säljs tillsammans med deras smoothies har blivit en symbol för kampanjen. För att öka kännedomen om och sprida projektet i Sverige skapade Modern Women Media en kreativ paketlösning. Via skräddarsydda artikelserier, egenproducerade videos, inlägg av starka influencers spreds kampanjen på Familjeliv.se och i resten av Modern Women Medias nätverk. Resultatet av den ram-undersökning som genomfördes efter kampanjen i Modern Women Media kanaler visade på en markant ökning av kännedomen om "Den stora stickningen".

Se videon "Stickjunta med Forni och Dietz" här >